Từ vựng Tiếng anh chủ đề: Công việc nhà

Từ vựng Tiếng anh chủ đề: Công việc nhà

Tổng hợp từ vựng Tiếng anh chủ đề: Công việc nhà do the cooking: nấu ăn sweep the floor /swi:p/: quét nhà mop the floor /mɒp/: lau nhà vacuum the...
Từ vựng Tiếng Anh chủ đề: Trạng thái hư hỏng của đồ vật

Từ vựng Tiếng Anh chủ đề: Trạng thái hư hỏng của đồ vật

Chia sẻ từ vựng Tiếng Anh chủ đề: Trạng thái hư hỏng của đồ vật. Cùng Hướng nghiệp 365 học tiếng anh các bạn nhé,...

Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Gia đình

Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Gia đình. Gia đình bao gồm rất nhiều thế hệ, vai vế khác nhau. Định nghĩa gia đình...

HƯỚNG NGHIỆP

ĐƯỢC XEM NHIỀU